Онлайн изпит по математика в ТУ-София в събота

Вторият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика за прием в Техническия университет – София за учебната 2021/2022 година ще се състои на 10-и април (събота) от 9 часа. Тестът ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet.

Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. Продължителността на изпита е 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях има 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състои от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състои от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40.

В събота ще се състои и отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по рисуване, а в неделя по композиция. Продължителността на тези изпити е 5 астрономически часа, разделени на три модула по 100 минути, като между тях има две задължителни почивки по 15 минути. С оценките от тези два изпита се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”.

През март вече се проведе отдалечен предварителен изпит по математика, на който се явиха 776 кандидат-студенти. Миналата година ТУ – София беше първото висше училище в България, което организира кандидатстудентски изпити по този начин. Следващият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит поматематика е насрочен за 24-и април.

Кандидатстудентската кампания на Техническия университет – София за академичната 2021/2022 г. протича по иновативен начин – всяка седмица в периода от 11 февруари до 22 април ще се провежда онлайн кандидатстудентско студио, по време на което се представят 32-те бакалавърски специалности на 14-те факултета. Студиото се излъчва в YouTube канала на Техническия университет – София на адрес https://www.youtube.com/channel/UCinqGTOodXErbBBW7v01H_A и Facebook страницата на университета – https://www.facebook.com/technicaluniversitysofia.

Подобни статии