Опасни електрически стълбове в Африка и Близкия изток застрашават птици, гнездящи у нас

Египетският лешояд гнезди и в България, където е силно застрашен вид.

Изследване на учени от Европа, Близкия изток и Африка, публикувано в престижното издание "Bird Conservation International", установява, че опасните електрически стълбове са причина за рязкото намаляване на застрашени видове птици по миграционния им път и оказват влияние върху популациите им в Европа и Азия. Това съобщават от Българското дружество за защита на птиците, предаде БТА.

Проучването се фокусира върху ефекта, който имат опасните електрически стълбове, част от ниско- и средноволтовата електрическа мрежа. Като "опасни" са дефинирани метални, дървени или бетонни стълбове, които имат различен брой рамена и са с изолатори, насочени нагоре.
В Етиопия, в близост до териториите на струване на египетски лешояди, са проучени повече от 200 км електрически стълбове, под които са намерени 73 мъртви птици, като 10 от тях са египетски лешояди. В Саудитска Арабия едва 14,4 км електропроводи в близост до две места на струпване на степни орли могат да убият между 94 и 240 птици на сезон, което представлява до 0,3 процента от световната им популация.
В повечето случаи птиците могат спокойно да кацат на електропроводите, без това да е опасно за тях. Но за по-едрите птици съществува възможност да влязат в контакт едновременно със заземената опорна конструкция и с жиците, което води до незабавна смърт от токов удар, както и до прекъсвания на електричеството. Въпреки че за проблема се знае от десетилетия, в момента вече планираните инфраструктурни проекти все още използват опасни електрически стълбове.
Д-р Стоян Николов от БДЗП, ръководител на проект "Нова надежда за египетския лешояд", чиято цел е опазване на най-източната популация на египетски лешояд в Европа, споделя, че усилията за опазване на египетските лешояди в Европа и Централна Азия стават напразни, когато птиците, мигрирайки в Африка, загинат от токов удар. Според него това е особено разочароващо, защото наистина има решение на проблема. "Инвеститорите и правителствата, целящи да подобрят поминъка на хората в отдалечените райони, е важно да вземат под внимание и ключовата роля на екосистемните услуги, които лешоядите и другите хищни птици предоставят и да инвестират в инфраструктурни решения, като не подценяват целта за осигуряване на здравословна среда на хората", отбелязва той.
Стефан Опел, част от екипа на Центъра на за научни изследвания на Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания и водещ автор на една от статиите отбелязва, че електропроводите, които свързват домакинствата на милиони хора към централизирана електрическа мрежа, често са проектирани по начин, който причинява неволна смърт на едрите птици.
Съществуват много проекти за изграждане на електропроводи, които са напълно безопасни за всички птици, но за съжаление тези конструкции често не се използват, тъй като са по-скъпи, според природозащитниците.
В Етиопия се срещат седем вида лешояди. Страната приютява голяма част от популацията на египетския лешояд по време на зимуване, включително и птиците, гнездящи на Балканите. Видът там е намалял с повече от 50 процента от 90-те години насам.
Египетският лешояд, освен че е застрашен вид, е и една от най-бързо изчезващите птици на планетата, посочват от БДЗП. На Балканите България приютява най-голямата част от популацията на вида, където той гнезди. Ядрото на египетския лешояд остават Източните Родопи. От десетилетия неправителствени организации работят за опазването както на гнездовите му територии, така и за повишаване на популацията му на Балканите, чрез минимизиране на основните заплахи, eдна, от които са токови удари.
През годините в България, в партньорство с "EVN България" и "ЧЕЗ Разпределение България", са идентифицирани и обезопасени стотици опасни електрически стълбове и са поставени множество дивертори, чрез което заплахата от токови удари в най-важните зони за египетския лешояд и други световно застрашени видове, срещащи се в България като царски орел, малък креслив орел е сведена до минимум.

Подобни статии