Осем процента от населението на ЕС не е в състояние да поддържа достатъчно топъл дома си. В България този дял е най-голям (27 на сто)

Проучване в целия Европейски съюз е стигнало до заключението, че през 2020 година 8 процента от населението на ЕС не е било в състояние да поддържа достатъчно топло жилището си, съобщава Евростат на сайта си.

Положението се различава в отделните страни членки, като най-голям дял от хората, заявили, че не могат да поддържат необходимата топлина в дома си, са в България (27 процента), следвани от Литва (23 на сто), Кипър (21 на сто) и Португалия и Гърция (по 17 процента).

На-малък е този дял (около 2 процента) в Австрия, Финландия, Чехия и Нидерландия.

Подобни статии