Остатъци от сеч изхвърлени в Струма

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери реките Струма и Места, съобщиха от МОСВ вчера.

Инспекциите са били за нивата на реките и проводимостта на речните корита във връзка с очакваното снеготопене и обилните дъждове през последни дни. На Струма в близост до ГКПП „Кулата“ са констатирани множество изсечени дървета, дървесината, клоните и храстите от които са оставени в непосредствена близост до реката, както и в самата река. Изготвено е предписание за почистване на речното корито. Предстои проверка и на река Места за количествата вода, почистването на коритото и незаконен добив на инертни материали.

Подобни статии