От четвъртък: Спират присъствените занимания в езикови и образователни центрове в София

От четвъртък, 14 октомври, в София се въвеждат нови противоепидемични мерки. Това се посочва в заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция, публикувана на интернет страницата на институцията.

Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се и присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие. Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
Ръководствата на училищата, при увеличаване на заболеваемостта, ще предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение.
Културни и развлекателни мероприятия - театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, ще могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 на сто от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително с поставена защитна маска за лице.
Посещенията на музеи и галерии ще се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.
Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
Преустановяват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.
Малолетни и непълнолетни лица ще могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30 на сто от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.
Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.).
Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина ще се допускат само в часовия интервал от 7.00 ч. до 23.00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) ще се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 25 лица на открито.
Посещенията на фитнес центрове ще се допуска при използване на не повече от 30 на сто от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най- малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.
Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси ще се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30 на сто от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласо-терапевтични центрове ще се допуска при използване на 30 на сто от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.
На всички пазари, тържища и базари ще се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите.
Работещите и посетителите ще са длъжни да носят защитна маска за лице.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, ще трябва да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е
задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.
От 14 октомври се преустановяват свижданията в лечебни заведения. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни няма да се допускат посещения на външни лица.
Изключенията от мерките са описани подробно в заповедта. Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град. Нивото на заболеваемост на база 14 дни в столицата е достигнало над 509.3 на 100 000 души население, се посочва още в документа.

Подобни статии