Откриват нов учебен корпус в УНСС

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) въвежда в експлоатация нов учебен корпус, финансиран по проекта "Нов учебен корпус на УНСС в град София", по Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020, съобщиха от европрограмата.

Проектът има за цел да подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и да повиши нейната привлекателност сред учещите се. Осигурен е равен достъп на групите в неравностойно положение до образователните услуги.
Общата стойност на проекта е 11 706 200.00 лева, от които европейското съфинансиране е 3 824 077.72 лв., националното съфинансиране е 674 837.24 лв., а собственото финансиране е 7 207 285.04 лв.

Подобни статии