Парното осъди абонати за чужди борчове

1000 потребители потърсиха съдействие от обществените защитници

„Топлофикация София“ е осъдила потребители за неплатени задължения по чужди партиди. Това разкриха омбудсманите към дружеството при сравняване на документи, предоставени от абонати и становища на правната дирекция на „Топлофикация“.

Това става ясно от отчета на обществените защитници за първата половина на 2020 г. „От изключителна важност е внимателната проверка на обстоятелствата при завеждане на искове, независимо дали производството е заповедно, исково или изпълнително, пишат обществените посредници. Съветът им е, когато те посочат грешки в исковете, да не се чака произнасяне на съда, а бързо да се отстранят пропуските.

През полугодието на омбудсманите са били предоставени случаи с образувани заповедни и искови производства, без да са проверени данните на клиентите. Били са осъдени потребители за задължения по партиди, с които нямат нищо общо. Потребители са осъдени и за дължимо юрисконсулстко възнаграждение по преписка, по която е сключено споразумение с клиента, в което не е включено юрисконсулстко възнаграждение.

Не е рядкост редовни платци да не се уведомяват за останали непогасени задължения по съдебни производства и заради това потребителите пропускат срока да ги платят и „Топлофикация“ пристъпва към предявяване на нов иск или принудително събиране на задълженията, без да е направила усилие да ги събере доброволно от клиентите, пише в доклада на омбудсманите.

Продължава практиката на завеждане на две изпълнителни дела – едно

за присъдени главница и моторна и законна лихви и второ дело – за присъдени разноски. Това предпоставя двукратно плащане на разноските по изпълнението от клиентите. „Топлофикация завежда искове и за малки суми, изостанали при плащане по банков път, без да се уведомят клиентите и потърси начин за доброволното им плащане.

От 1 януари до края на юни омбудсманите са потърсени от над 1000 клиенти на парното. Приети са 336 писмени заявления и сигнали, съобщават омбудсманите и обясняват, че заради въведеното извънредно положение повече от жалбите и запитванията са подавани устно по телефона или по електронна поща. За 6-те месеца са сключени и изпратени в топлофикация 114 придружителни писма за сключване на споразумения за разсрочено плащане на задължения, става ясно от отчета.

Подобни статии