Парното пусна фактури на разбираем език

Отпред изписват дължима сума и срок за плащане, отзад - как се смята

Столичната „Топлофикация“ представи новите си по-разбираеми фактури. На първа страница са написани дължимата сума и срокът за плащане. Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващите страници са поместени подробни разяснения и полезни факти. 

Всички потребители ще намерят своята фактура и разяснителната информация към нея на сайта на дружеството. Такава досега нямаше и абонатите се объркваха и нищо не разбираха от сметките. Промените в оформлението са приложени за различните форми на отчитане и заплащане на използваната топлинна енергия - прогнозно потребление, реален месечен отчет и заплащане на равни месечни вноски.

На първа страница в новата фактура е написано задължението за месеца и как то е формирано. Там са посочени и общите дължими суми на абоната към датата на издаване на документа. В отделна графа се посочва сумата за дяловото потребление. Прихващанията вследствие на намаляването на цената на топлинната енергия със задна дата от юли 2019 г. до март 2020 г. са изписани във втората таблица. Тази информация ще присъства до окончателното приспадане на всички суми към клиентите. За улеснение на потребителите в отделен ред са посочени сумата и срокът за плащане по фактурата.

Задълженията на абоната от минали периоди са изписани отделно, като в случаите, когато той има суми за получаване, те са с отрицателен знак.

В края на фактурата е посочена общата сума, която абонатът има да получава или да доплаща към датата на издаването й. На втората и третата страница се намира цялата информация за потреблението и начините на формиране на сметката. На сайта на топлофикация е дадено детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения.

„Новият формат на фактурите беше обсъден на работни срещи с екипа на омбудсмана и представители на потребителски организации и впоследствие тестван сред потребители. Направихме всичко възможно да представим информацията по по-достъпен и разбираем начин“, заяви Александър Александров, изпълнителен директор на „Топлофикация София“.

Дружеството обръща специално внимание на възможността за онлайн получаване на фактурите. Удобството за клиентите от е-фактурата е нейното получаване почти едновременно с качване на сметките в касите и на сайта, докато хартиените фактури продължават да пристигат с голямо закъснение.

Подобни статии