Печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. е 515 млн. лв.

Печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. е 515 млн. лв. (при 918 млн. лв. за първите шест месеца на 2019 г.), съобщава Българската народна банка. Активите на банковата система към 30 юни 2020 г. са 115.3 млрд. лв. През юни се увеличават с 407 млн. лв. (0.4 на сто), а спрямо 31 март - със 158 млн. лв. (0.1 на сто).

Размерът на брутния кредитен портфейл на банките в края на юни е 67.0 млрд. лв. и спрямо края на март 2020 г. отбелязва понижение с 52 млн. лв. За намалението оказват влияние извършените продажби на кредити. През второто тримесечие намаляват кредитите за нефинансови предприятия (с 415 млн. лв.), а се увеличават тези за домакинства (със 198 млн. лв.,), за други финансови предприятия (със 150 млн. лв., ) и за сектор "Държавно управление" (с 15 млн. лв., ).
Депозитите в банковата система се увеличават през второто тримесечие с 263 млн. лв. (0.3 на сто) до 97.8 млрд. лв. в края на юни. Растеж има в ресурса на домакинства (с 937 млн. лв., 1.6 на сто), на нефинансови предприятия (с 440 млн. лв., 1.6 на то) и на сектор държавно управление (с 36 млн. лв., 1.2 на сто); намаление отбелязват депозитите на кредитни институции (с 885 млн. лв., 16.9 на сто) и на други финансови предприятия (с 265 млн. лв., 7.3 на сто).
Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през тримесечието със 141 млн. лв. (1.0 на сто) и възлиза на 14.7 млрд. лв. в края на юни.
Отношението на ликвидно покритие на банковата система е 258.0 на сто (при 261.0 на сто три месеца по-рано). В края на юни ликвидният буфер е 30.5 млрд. лв., информират от Централната банка.
На 9 април 2020 г. с решение на Управителния съвет на БНБ бе утвърден представеният от Асоциацията на банките в България проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. След утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02).
По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 юни 2020 г. са подадени общо 118 584 искания за задължения с брутна балансова стойност 9772 млн. лв. От тях са одобрени 98 499 броя за 8117 млн. лв. Предприятията са заявили 15 068 броя за 7539 млн. лв., като от тях са одобрени 13 156 броя за 6207 млн. лв. От домакинствата са подадени 103 516 броя искания за 2233 млн. лв., от които са одобрени 85 343 броя за 1910 млн. лв.

Подобни статии

 • Дават изгодни кредити до 50 000 евро на стартиращи фирми

  Дават изгодни кредити до 50 000 евро на стартиращи фирми

  Социални и стартиращи предприятия ще могат да получават микрокредити при облекчени условия, гарантирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Избраният чрез обществена поръчка посредник – УниКредит Булбанк, ще отпуска заеми до 50 000 евро или тяхната равностойност в левове с максимален срок 120 месеца. Средствата ще могат да се използват за инвестиционно и оборотно финансиране.

  102
 • Българската банкнота стана на 135 години

  Българската банкнота стана на 135 години

  Българската хартиена банкнота стана на 135 години. През август 1885 г. в Санкт Петербург е отпечатана първата книжна двадесетолевака, припомни „Марица“. Това е първата златна емисия на България и както може да се прочете на самата ценна книга: „В замяна на тая банкнота Българската народна банка плаща предявителю двадесеть лева злато”. 

  129