Пенсионните дружества скочиха на КНСБ

Считаме, че предлаганото от КНСБ приравняване на условията за придобиване право на пенсия от универсален пенсионен фонд (УПФ) с условията за получаване на пенсия от фонд "Пенсии" на ДОО уврежда интересите на осигурените. Това се посочва в становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), разпространена от пресцентъра на БАДДПО.

От КНСБ вчера предложиха изплащането на допълнителната пенсия от втория стълб на пенсионното осигуряване и на тази за осигурителен стаж и възраст да започва в един и същ момент. Предложенията на синдиката са внесени в Народното събрание между двете четения на проектозакона за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
Пенсионните дружества изказват учудването си, че това се случва между двете пленарни четения на проектозакона, тъй като експертите на КНСБ са били част от работната група, която в продължение на две години е обсъждала този законопроект, "който е от висока степен на важност за нормалното започване на процеса по изплащане на пенсиите на хората".
Предложението на КНСБ за единствена и само на един вид пенсия от УПФ (пожизнена, без право на онаследяване и без оглед на нейния размер) цели приравняване на вида пенсия от фонд "Пенсии" на ДОО и от Универсалните пенсионни фондове, което отнема възможността на хората да се възползват от предимствата на универсалните фондове, се заявява в позицията на дружествата. Според БАДПОО създава се реална опасност, работещите да бъдат лишени от средствата в собствените им партиди, както и предпоставки, допълнително стимулиращи прехвърлянето на средства от капиталовите пенсионни схеми към ДОО.
В становището на дружествата се посочва, че с предложението на КНСБ пряко ще бъдат ощетени една трета от хората, които няма да имат необходимия за държавна пенсия стаж за пенсиониране, а само навършена възраст. Ако бъдат приети предложенията на КНСБ, те няма да получат достъп до своите спестявания, които ще бъдат единственият им доход от пенсионната система за периода до придобиване на право за получаване на пенсия от държавата, смятат от БАДППО.
Според дружествата предложението накърнява правата на наследниците на осигурените в универсални фондове, които няма да могат да получат спестените от техните близки пари, в универсален фонд, ако предложенията бъдат приети.
"Като цяло се надяваме, че предложенията на КНСБ няма да бъдат взети под внимание при окончателното решение за придържането към настоящия вариант на ЗИД на КСО и недопускане на промени в ущърб на интересите на осигурените . Тези предложения изцяло накърняват правата на осигурените лица и ще доведат до ограничаване на правата на 3 млн. трудещи се българи и на техните наследници, както и до задълбочаване на проблемите, породени от демографската криза и лишаването на българската икономика от милиарди левове инвестиционен ресурс", заявяват от пенсионните дружества.

Подобни статии