Пет живозастрахователните компании и една в общото застраховане покриват "ковид" риска

Пет от животозастрахователните компании и една от общо застраховане имат застраховки за "ковид", съобщава Асоциацията на българските застрахователи. Това означава, че болестта се третира като стандартна инфекция и е покрита по полици, предвиждащи обезщетения.

Размерът на обезщетенията или плащанията зависи от условията по конкретната полица. "Ковид" покритие може да се добави и по желание на клиента, посочват от асоциацията.

Сред вариантите, предлагани на пазара са: рискови застраховки "Живот", застраховки "Заболяване и злополука", като освен за групови (за работодатели), има оферти и за индивидуални застраховки. Най-общо, по тях покритията (основни и допълнителни) са за смърт в резултат на заболяването, обезщетения (дневни пари) за болнично и домашно лечение, обезщетения за временна нетрудоспособност, има и оферти за покрития на трайно намалена или загубена трудоспособност в резултат на заболяването. Някои застрахователи предлагат покрития и за медицински разходи (медикаменти, прегледи и изследвания вкл. тест за корона вирус). Има здравни застраховки, които включват "ковид" риска. Предлагат се и застраховки "Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни и детски заведения".

Условията и размерите на обезщетенията са различни в зависимост от условията по полицата. Например, дневните плащания за престой в болница могат да варират от 10 до 50 лв. на ден, има различни ограничения/изрични условия по отношения на максималния брой дни на престой, допълват от Асоциацията на българските застрахователи.

Подобни статии