Планът за интегрирано развитие на Столичната община е приет

Столичният общински съвет /СОС/ прие Плана за интегрирано развитие на Столичната община. Това е нов вид стратегически документ, регламентиран със Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Той обхваща периода 2021 - 2027 г. и е резултат от усилията на екипите на общината и месеци работа, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова, която представи Плана пред общинските съветници.

По думите й, целта на Плана е да отговорим на изискванията за европейско финансиране през новия програмен период и да се обединим около визията ни за развитието на града през следващите вече шест години. Към Плана е разработен списък със 70 проекта, които могат да бъдат допълвани, подчерта столичният кмет. Тя припомни, че Планът за интегрирано развитие е създаден в периода май 2020 - септември 2021 г. от общинското предприятие "Софияплан". След това беше разгледан детайлно от всички заместник-кметове и техните екипи, които дадоха своите бележки и предложения за проекти, каза Фандъкова. По нейно настояване списъкът с проекти в Плана е разширен.
Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на Столичната община. Планът включва 30 стратегически цели, за чието постигане са формулирани пет основни приоритета и 14 специфични цели, съобщи Фандъкова. Разработени са и 104 мерки за различните специфични цели. В програмата за реализация на плана са заложени множество мерки, дейности, проекти. Много важен фактор при формулирането им беше позицията на различните заинтересовани страни, с които се проведоха много сериозни дискусии, каза кметът. Това са неправителствени организации, бизнес, граждани, изследователски структури, държавни администрации и ведомства. Проведено е обществено обсъждане на Плана на 14 октомври тази година. Всички получени становища и коментари в процеса на работа са разгледани, систематизирани и отразени при възможност в окончателния вариант на документа.
За реализацията на Плана след приемането му ще се създадат две структури - Звено за подбор на проекти и Комитет за подбор в съответствие с изискванията на Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г., както и Звено за управление, съобщи още столичният кмет.

Подобни статии