„Почти“ две италианчета изчезват безследно всеки ден

Всеки ден изчезват безследно „близо“ две италианчета – би тревога префектът Силвана Ричо - шефка на Извънредната правителствена комисия за издирване на потъналите вдън земя жители на Апенините.

Наречието е в кавички, тъй като според точните сметки на държавната служителка става дума за незавърнали се в домовете си през първите шест месеца на годината общо 336 малчугани или средно по 1,86 дете за 24 часа. При това в статистиката не са включени изчезналите безвъзвратно малолетни чужденци, които за шестмесечието са били 2649 или по 15 на ден. Според полицията обаче обикновено те са част от потоците на нелегалната имиграция към други дестинации и на практика се придвижват под опеката на родители или близки.

В анализа си за причините на нарастващия брой на търсените в момента от силите за сигурност под дърво и камък стопроцентови италианчета, префект Силвана Ричо посочва, че в 90 на сто от случаите става въпрос за доброволно напускане на домашното огнище и потъване в нищото чрез предварително подготвен план. Обикновено мотивите за предприемането на тази стъпка били скандали с родителите, непоносимост към режима в институтите за превъзпитание на малолетни, отдаване на детето за нежелано от него попечителство на майката или бащата при развод, психологически проблеми на подрастващите и др. Шефката на правителствената комисия подчертава в нарочния си доклад, че причина може да бъде също така трафикът на малолетни заради проституция или трансплантация на органи, но конкретни доказателства в тази посока засега ръководеният от нея орган нямал. Не малка „заслуга“ за тревожното явление според Силвана Ричо имали и различни интернет-сайтове, които подстрекавали подрастващите към бягство от дома, предлагайки им конкретни „рецепти“ как да го сторят.

За съжаление увеличава се непрекъснато и броят на изчезващите в Италия възрастни хора над 65 години, като за първите шест месеца на 2021 г. техният брой е бил 7947 души. Повечето от от тях или 4019 души не са открити и остават в списъците на търсените от силите за сигурност лица. Интересното е, че по време на първия тотален локдаун през 2020 г. са били изчезнали 5004 души, но през предишната 2019 г. броят им е бил 7026 души. Като основни причини за „бягството от света“ на възрастните хора префектът Силавана Ричо сочи преди всичко техни психологически проблеми, но също така желанието им да се „скрият“ завинаги от деца, съпруги, съпрузи, близки и познати.

 

Подобни статии