Посланик Пламен Бончев връчи акредитивните си писма на краля на Белгия

Извънредният и пълномощен посланик на България в Белгия Пламен Бончев връчи акредитивните си писма на краля на белгийците Филип на 6 октомври 2020 г, съобщиха от МВнР.

На състоялата се кратка аудиенция на четири очи посланик Пламен Бончев предаде най-сърдечни поздрави и пожелания от президента и министър-председателя на Република България към краля на белгийците и правителството на Белгия и увери, че крал Филип ще бъде скъп и очакван гост в нашата страна. Кралят на белгийците сподели свои спомени и много добри впечатления от предишни посещения в България като принц и престолонаследник.

Изразено бе взаимно задоволство от традиционно добрите и приятелски отношения, установени между Белгия и следосвобожденска България, намерили израз и в общия национален девиз на двете страни „Съединението прави силата“.

Тези отношения продължават да се развиват по възходяща линия и днес, както в двустранен план, така и по линия на партньорството ни и съюзническите отношения в Европейския съюз и НАТО.

Кралят на белгийците Филип прояви интерес към усилията на българското правителство за справяне с кризата с COVID-19 и за възстановяване на икономиката. Българският посланик информира за предприеманите национални мерки, като отдели особено внимание на възможностите, които ЕС предоставя на своите членове за съвместно преодоляване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия, както и за изграждане на основите на една модерна и по-устойчива Европа.

В този контекст бе отбелязано високото ниво на постигнатото досега в сферата на инвестициите, търговията и туризма като солидна основа за реализиране на съществуващия сериозен потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество.

Посочени бяха и добрите перспективи и конкретни проекти за засилване на обмена в областта на образованието и културата. В разговора бяха засегнати и актуални външнополитическите теми и перспективите за взаимодействие между двете страни за укрепване на сигурността и стабилността в съседни на Европа региони.

Двамата събеседници се обединиха в разбирането, че динамичното партньорство ще направи исторически установените връзки между България и Белгия още по-здрави и устойчиви. В края на срещата кралят на белгийците отправи сърдечни благопожелания за успешен мандат на българския посланик, посочват от външно министерство.

Подобни статии