Повечето кадри с ИКТ образование в ЕС са мъже

През 2020 година в ЕС мъжете са били 83 на сто от общо 2,7 милиона кадри с образование в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), отчете Евростат.

Латвия регистрира най-висок дял мъже в общия брой на заетите с ИКТ образование (94 на сто), следвана от Словения (90 на сто), Белгия и Чехия (и двете по 89 на сто), както и Полша (88 на сто).

В другия край на скалата жените са над една четвърт от заетите с ИКТ образование в Дания (33 на сто), Гърция (31 на сто), Кипър (28 на сто), България (27 на сто; ниска надеждност на данните - бел. Евростат) и Румъния (27 на сто).

В ЕС 66 процента от заетите с ИКТ образование миналата година са били на възраст от 15 до 34 години, а останалите 34 процента - между 35 и 74 години.

Младежите във възрастовата категория 15-34 години са мнозинство от заетите с ИКТ образование във всички страни от ЕС, с най-висок дял в Нидерландия (84 на сто), Румъния (82 на сто), Малта (81 на сто) и Чехия (80 на сто).

Финландия (47 на сто), Ирландия (42 на сто), Франция (41 на сто) и Германия (39 на сто) са с най-висок дял на 35-74-годишните заети с с образование в областта на ИКТ.

Подобни статии