Пращаме в Брюксел пейки букви

Всяка от тях е със стихове на наши поети

Пейки букви ще изпратим в Брюксел след 11 май, когато честваме светите братя Кирил и Методий.

Преди да отпътуват, те ще бъдат представени пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ към 20 ч. Пейките са във формата на Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю, Я. Това са онези букви, които нямат графичен аналог в латинската и гръцката азбука.

На всяка пейка може да бъдат прочетени и стихотворенията, написани специално за проекта от Анна Лазарова, Галина Николова, Георги Господинов, Иван Ланджев, Красимира Джисова, Марин Бодаков, Мария Калинова, Мирела Иванова, Надежда Радулова, Никола Петров, Петър Чухов, Силвия Чолева, Стефан Иванов и Цочо Бояджиев. Новите пейки букви ще бъдат изработени от по-устойчив и здрав материал, а Костадин Кокаланов ще пренесе върху тях специално създадения за проекта графичен език. Преди да бъдат показани пред библиотеката, новоизработените „Скрити букви“  пейки бяха скрити из града и обособяваха литературни кътчета на неочевидни места. Те ще останат пред Националната библиотека до 21 май, а след това ще отпътуват за Брюксел.

Половин час по-късно, от 20,30 ч., отново от Националната библиотека ще започне Визуално-поетичният маршрут. За разлика от литературните маршрути, в които свързването на различни точки в града оформя разказ за литературната ни история, този път той ще има повече характер на представление. Няколко спирки ще формират трасето му и на всяка от тях ще бъдат четени стихотворения на всички 14 поети, участващи в проекта „Скритите букви“. Негов гид ще бъде историкът и екскурзовод Димитър Димитров, който ще води публиката до камерните поетически четения, в които на живо ще участват поетите, чиито стихове са по пейките. Визуалната част от поетичния маршрут е поверена на Албена Лимони, Мила Янева-Табакова и Боряна Зафирова. Те ще рисуват, пишат и създават в реално време визуалната среда чрез преносимата интерактивна инсталация. Тя представлява кутия, позволяваща с помощта на проектор и сензорна писалка да се рисува и пише по всякакви повърхности в града без следа. Освен художниците, в края на Визуално-поетичния маршрут няколко човека от публиката също ще имат възможност да нарисуват своята поетична интерпретация.

Подобни статии