Правителството одобри допълнителен трансфер от 243 743 лв. по бюджета на Столична община

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2021 г., съобщиха от пресцентъра на служебния кабинет.

С Постановлението се осигурява допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2021 г. в размер на 243 743 лв. за финансиране на Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" за изпълнение на функциите по създаване, представяне и разпространение артистични продукти; представяне висококачествени чуждестранни продукции и подпомагане взаимодействието на българските артисти с чуждестранните им колеги и др.
С постановление на Министерския съвет от 2021 г. считано от 1 юли 2021 г. Общинският културен институт "Топлоцентрала" е преобразуван в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала". Центърът е определен като делегирана от държавата дейност с 25 субсидирани бройки и стандарт в размер на 18 321 лв. Той управлява закрита площ от 4000 кв. м., за което е приет допълващ стандарт за закрити площи от 3001 кв. м. до 4000 кв. м. в размер на 28 920 лв.

Подобни статии