Председателстващата ЕС Словения има проблеми с върховенството на правото

Снимка: ЕПА/БГНЕС Янез Янша

Европейската комисия публикува дългоочаквания втори годишен доклад за върховенството на закона в страните-членки на ЕС. Предвид добре известните събития с голям обществен отзвук в тази област и предвид критиките, които в началото на словенското председателство на Европейския съвет направи Европейската комисия, към Словения бяха насочени многобройни критики и думи на загриженост относно върховенството на правото.

Така наречената война с медиите, която премиерът Янез Янша обяви през пролетта на миналата година, както и конфликтните и напрегнати отношения на правителството с органите на правосъдието, са намерили ясно отражение във втория годишен доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в Словения. Най-голямо внимание е отделено на неназначаването на двамата европейски делегирани прокурори, което е определено като неоправдано отлагане. Като неправомерни са окачествени и забавянията с назначаването на прокурори вътре в страната.

В областта на правосъдието докладът за Словения подчертава също предизвикателствата по отношение на делата, свързани с икономически и финансови престъпления. Иначе в частта за правосъдието са отбелязани и няколко положителни развития, например решението на Конституционния съд за неконституционността на правилата относно парламентарните разследвания, тъй като не са предвидени достатъчно гаранции за независимостта на правосъдието, което да осигури по-добра защита на съдиите. Конституционният съд е подобрил ефективността си и е изиграл активна роля при оценката на мерките, свързани с епидемията на ковид-19.

Комисията отново призова правителството да възобнови финансирането на словенската информационна агенция СТА

По принцип, годишният доклад като превантивно средство на Европейската комисия се опира върху четири стълба: системата на правосъдието, правната рамка за борба с корупцията, свободата и плурализма на медиите и системата на взаимен контрол на институциите, с особен акцент върху влиянието на епидемията от КОВИД-19 върху спазването на закона. Въпреки доста подробната оценка на състоянието на върховенството на закона във всяка държава-членка обаче, ЕК не е пожелала да даде оценка в кои държави състоянието се е влошило.

Най-голям регрес през изминалата година Словения е отбелязала в областта на свободата и плурализма на медиите. Европейската комисия ясно посочва, че положението в областта на медиите се влошава. На първо място е спирането на финансирането на словенската информационна агенция СТА, която вече повече от 200 дни е без бюджетни средства за извършване на своите обществени функции, които са законово установени.

Заместник-председателката на ЕК за ценностите и прозрачността Вера Йоурова и комисарят по правосъдието Дидие Рендерс отново призоваха словенското правителство да гарантира стабилното финансиране на СТА. Йоурова повтори, че положението се следи внимателно и вече няколко пъти открито критикува несигурността с финансирането на агенцията. Тя припомни и решението на ЕК, че финансирането обществената информационна агенция СТА в размер на 2,5 милиона евро годишно не представлява непозволена държавна помощ. Бързият отговор на комисията в този случай, по думите й, е ясно доказателство, че комисията смята за важно да се гарантират достатъчни средства за агенцията. Комисарят по правосъдието Дидие Рендерс добавя, че по време на посещението си в Словения в началото на юли Комисията е настояла за достатъчно финансиране на СТА.

В областта на медиите докладът също посочва, че интернет тормозът и заплахите срещу журналисти са все по-голям повод за притеснение. Също така расте броят на съдебните искове срещу журналисти, които имат сплашващ ефект. Словения е отбелязала проблеми и с медийния регулатор, Агенцията за комуникационни мрежи и услуги, която има проблеми с финансирането и извършването на широкия набор от задачи.

В частта за борбата срещу корупцията комисията е установила, че правната и институционалната рамка се подобрява и че законодателните изменения са подобрили независимостта и ефективността на Комисията за борба срещу корупцията, макар нейните човешки ресурси да остават ограничени. Запазва се и загрижеността относно ефективността на изпълнението на антикорупционните регламенти, например по отношение на конфликта на интереси и лицата, сигнализиращи за нередности. По-специално загриженост предизвиква капацитетът за водене на ефективни разследвания и малкият брой присъди за корупция, особено на високо ниво.

Словения, която е председателстваща Европейския съвет и получи многобройни критики за върховенството на правото у дома, ще ръководи през есента диалог на страните членки по същия този доклад. За октомври е предвидена обща дискусия за състоянието на правото в целия ЕС, а за ноември - за състоянието в Италия, Хърватия, Кипър, Латвия и Литва, според протоколния ред. Диалогът на основата на вчерашния доклад е един от трите паралелни процеса на равнище ЕС, свързани с върховенството на правото.

Подобни статии