Прехвърлихме близо 300 млн. лева суми от един фонд в друг

През второто тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 84 816 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 72 876 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 298 998 865 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2021 г., са общо 147 347. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 579 876 453 лв.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 66 884, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 5559 лица.
Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 433 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, е 1.73 на сто, в професионалните - 1.77 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0.07 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 298 998 865 лв., в т.ч. 268 789 520 лв. в универсалните фондове, 28 496 392 лв. в професионалните и 1 712 953 лв. в доброволните фондове.
Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 18 121 277 лв., или с 6.43 на сто.
Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1.73 на сто, на професионалните - 2.13 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0.13 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2021 г., е 4102.84 лв.

Подобни статии

 • Турция разширява стимулите за депозити в лири и по отношение на компаниите

  Турция разширява стимулите за депозити в лири и по отношение на компаниите

  Турската централна банка реши да предостави стимули за местните юридически лица, които преобразуват в турски лири банковите си депозити, които държат в чужда валута или злато, съобщи "Хюриет дейли нюз". Досега стимулите се отнасяха до физическите лица.

  94
 • Качват минималната заплата от 1 април

  Качват минималната заплата от 1 април

  Качват минималната заплата от 1 април, а не със задна дата. Това стана ясно от изказването на зам.-министъра на финансите Росица Велкова, която участва в заседанието на три парламентарни комисии вчера. На тях депутатите приеха извънредния законопроект на правителството, който урежда ситуацията да се започне годината без приет бюджет. Нормативният акт е необходим, тъй като определени точки от Бюджет 2021 трябва да бъдат изрично удължени до края на март. Очакванията са бюджетът за 2022 г. да бъде приет през февруари.

  93
 • ЕИФ и Райфайзенбанк-България подписаха нови гаранционни споразумения

  ЕИФ и Райфайзенбанк-България подписаха нови гаранционни споразумения

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) подписаха нови гаранционни споразумения за още 150 млн. евро за продължаване на подкрепата на българския бизнес по време на пандемията от КОВИД-19. Срокът за кандидатстване е удължен с още една година до 31.12.2022 г., заявиха в прессъобщение от банката.

  150