През 2019 г. активните предприятия в България са 349 663

През 2019 г. активните предприятия в България са 349 663, което е с 0.8 на сто по-малко в сравнение с предходната 2018 година, съобщи Националният статистически институт.

През 2018 г. 43 003 предприятия са прекратили дейност /две последователни години са били икономически неактивни/, или 12.2 на сто от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.81 на сто от заетите през годината са загубили работните си места. През 2018 г. 40.2 на сто от прекратилите дейност предприятия са от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".
От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.4 на сто са "новородени" през 2019 година. За последните пет години средногодишно са се "раждали" 11.8 на сто от активните през периода предприятия. От всички предприятия, родени през 2018 г., 77.8 на сто оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети този относителен дял е най-висок - 86.4 на сто.

Подобни статии