През април е отчетен ръст от 22.8 на сто в промишлеността спрямо съответния месец на 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през април сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2 на сто в сравнение с март 2021 година. През април 2021 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 22.8 на сто спрямо съответния месец на 2020 година.

През април повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2 на сто, а понижение в добивната промишленост - с 6 на сто, и при преработващата промишленост - с 0.8 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 13.9 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.5 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.7 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.7 на сто. Съществено увеличение е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде - с 25 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.5 на сто, производството на тютюневи изделия - със 7.3 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 26.2 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.5 на сто, и в добивната промишленост - с 4.6 на сто.

Значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 259.4 на сто, производството, некласифицирано другаде - с 89.5 на сто, производството на мебели - с 54.4 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46.4 на сто, производството на електрически съоръжения - с 45.7 на сто. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на напитки - с 20.2 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.4 на сто, производството на химични продукти - с 9.6 на сто.

Подобни статии