През третото тримесечие в България са починали 30 071 души; най-висока смъртност е регистрирана между 13 и 19 септември - 2833 души

През третото тримесечие на 2021 г. (27-ма - 39-а седмица) броят на починалите е 30 071, а коефициентът на обща смъртност - 17,5 промила, показват предварителни данни Националния статистически институт. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 4463, или със 17,4 на сто, докато спрямо второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 4276, или с 12,4 на сто. Смъртността при мъжете е по-висока (18,7 промила) в сравнение с тази при жените (16,5 промила).

Най-висока смъртност през третото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 37-ма седмица (13 септември-19 септември) - 2833, или 21,5 на 1000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за третото тримесечие през периода 2016-2021 година. Най-малко смъртни случаи през третото тримесечие на 2021 г. има през 29-а седмица - 1897 души, или 14,4 промила.
Прирастът на смъртните случаи през третото тримесечие на 2021 г. спрямо средното за периода 2016-2020 г. е с най-висока положителна стойност през 37-ма седмица - 979 случая, или смъртността нараства с 52,8 на сто спрямо базовия период.
През третото тримесечие на периода 2016-2021 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години.
Във всички области на страната, с изключение на област Смолян, се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през третото тримесечие на 2021 спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Велико Търново (39,4 на сто), Търговище (38,2 на сто), Разград (36 на сто), Габрово (30,6 на сто) и Ловеч (28,7 на сто). С най-нисък прираст са областите Добрич (0,1 на сто), Видин (0,6 на сто), Кюстендил (5 на сто), Плевен (9,5 на сто) и Пазарджик (12 на сто).
През третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на годината в двайсет и шест области на страната се наблюдава спад в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Монтана (-18,9 на сто), Враца (-17,3 на сто) на сто и Шумен (-17,2 на сто). В останалите две области е налице увеличение - Велико Търново (3 на сто) и Разград (2,6 на сто).

Подобни статии