Приходите от нощувки през май достигат 39.6 млн. лева

Приходите от нощувки през май достигат 39.6 млн. лв., като 29.4 млн. лв. са от български граждани, а 10.2 млн. лв. - от чужденци, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 15.9 на сто. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 17.3 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 16.3 на сто, и с 1 и 2 звезди - 13.4 на сто.
През май по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са работили 2 043 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата - 153.6 хиляди.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май, е 731.7 хиляди. Българските граждани са направили 586.3 хил. нощувки, а чуждите - 145.4 хиляди.
През май в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 75.5 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.5 на сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.4 на сто от нощувките на чужди граждани и 28.1 на сто - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.1 и 28.4 на сто.
Броят на пренощувалите в местата за настаняване през май достига 348.4 хил., като 84.4 на сто от тях са български граждани, които са имали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 54.4 хил. и са имали средно по 2.7 нощувки, като 75.1 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Подобни статии