Природният газ поскъпна драстично с 20%

Природният газ поскъпва с 20 на сто от 1 юни, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). През месец юни един мегаватчас синьо гориво ще се продава за 45,27 лева. От регулатора уточняват, че това няма да доведе до промяна на цената на тока, парното и топлата вода.

"Увеличената цена на природния газ е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари", съобщават от КЕВР. В утвърдената цена са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации", пишат още от регулатора.

На общественото обсъждане наскоро по повод поскъпването, шефът на „Булгаргаз“ Николай Павлов призна, че причина за по-скъпия газ за юни поради е удължаването на срока за въвеждане в експлоатация на газовия интерконектор IGB (Комотини-Стара Загора). Така доставяните у нас количества азерски газ, който е по-евтин, през точката „Кулата-Сидирокастро“ са по-малки в сравнение с капацитета на интерконектора IGB, което също влияе на ценовия микс.

Подобни статии