Природният газ поскъпва с 10% от декември

От днес е в сила ново поскъпване на природния газ. Цената на синьото гориво за декември ще е с около 10% по-висока от тази за ноември. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 102 лв. за мегаватчас при 93 лв. за ноември.

Увеличението за декември е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през последните дни на ноември. Отчитайки промяната в ценовите тенденции, на откритото заседание на 25 ноември от "Булгаргаз" ЕАД прогнозираха, че цената на природния газ за българския пазар за декември се очаква да бъде малко по-висока от предложената в заявлението на дружеството от 10 ноември. Независимо от това, по данни на "Булгаргаз" ЕАД, цената, която дружеството предлага за българския пазар, остава с около 35 на сто по-ниска от цените на европейските газови хъбове.

В утвърдената цена на природния газ от 102,33 лева за мегаватчас са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Подобни статии