Продължават дебатите във ВСС по въпроса за предсрочното освобождаване на главния прокурор

Пленумът на ВСС продължава дебатите по предложението на правосъдния министър проф.Янаки Стоилов за започване на процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

След изложения от министър Стоилов и от главния прокурор Иван Гешев, членовете на Съвета започнаха да обсъждат допустимостта на предложението, а не по същество приложените към него данни и самото предложение. Обсъждат още и, ако решат да разгледат предложението, по каква процедура да се направи това.
Според члена на Прокурорската колегия Стефан Петров, предложението на министър Стоилов трябва да се остави без разглеждане, като недопустимо. По думите му министърът не е легитимиран от закона да прави предложение за освобождаване на главния прокурор. Това можело да се случи само по предложение на петима членове на Пленума на ВСС или трима членове на Прокурорската колегия.
Атанаска Дишева от Съдийската колегия заяви, че според нея предложението на министъра е допустимо. Друг представител на колегията - Цветинка Пашкунова, сподели мнението на Дишева, но отбеляза, че има неяснота в правната уредба, което обуславя различни мнения по въпроса.
"След като може да издигне кандидатура за главен прокурор, няма пречка министърът да предложи и освобождаване", каза Пашкунова. Според нея може да се вземе решение министър Стоилов да предостави допълнително подробности като дата, място, номер на дело, законови текстове, които са нарушени и други факти и обстоятелства, за установяване на нарушения извършени от главния прокурор. И след това Пленумът на ВСС да извърши собствено разследване и да излезе с решение.
Според Огнян Дамянов от Прокурорската колегия, в предложението на министъра няма факти, дата, място и начин на извършване на нарушение от страна на главния прокурор. Като отбеляза, че главният прокурор носи отговорност само за лични действия, а не действия на прокуратурата.
Представляващият ВСС Боян Магдалинчев коментира, че министърът на правосъдието има право да внесе предложение за започване на процедура за прекратяване мандата на главния прокурор. "Трябва да го разгледаме, не считам, че трябва да даваме указания" за допълване на предложението, според Магдалинчев.

Подобни статии