Производството и салдото (износ-внос) на електроенергията в страната продължават да се повишават на годишна база

Производството на електроенергия в България се е повишило с 14,29 процента за периода 1 януари 2021 г. - 10 октомври 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 10 октомври 2020 г. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за енергийния баланс на страната за посочения период, които са публикувани на страницата на оператора.

От началото на годината до 10 октомври е отчетено производство на електроенергия в обем на 35 560 354 мегаватчаса /MWh/, докато за аналогичния период на изминалата година е било 30 31 114 435 MWh. Предишните данни сочеха, че за периода 1 януари 2021 г. - 3 октомври 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 3 октомври 2020 г. повишението на електроенергията е било 13,68 на сто.

Потреблението в страната се е увеличило с 4,68 на сто през разглеждания период. От началото на годината до 10 октомври са изразходени 29 507 892 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2020 г. потреблението е било 28 188 851 MWh. Припомняме, че преди седмица повишението беше с 4,53 процента.

Данните сочат, че за периода 1 януари 2021 г. - 10 октомври 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 10 октомври 2020 г. салдото (износ-внос) се е повишило със 106,88 процента. Това означава, че този показател продължава да се повишава, защото при преди седмица той беше 99,32 на сто.

Участието на базовите централи от началото на годината до 10 октомври в сравнение с този период на изминалата година е се увеличило с 11,71 на сто /10,98 при предишното измерване/, изчисляват от оператора. От 1 януари 2021 г. до 10 октомври 2021 г. от базови централи е произведена 28 761 707 MWh електроенергия, докато година по-рано електрическата енергия от тях е била 25 746 578 MWh.

За сравнявания период от ЕСО отчитат намаление на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 5,64 процента, както и в разпределителната мрежа с 1,42 на сто. Предишните показатели на оператора показваха намаление съответно с 6,47 и 2 процента.

Наблюдава се увеличение на дела в електроенергията от ВЕЦ-овете с 55,78 процента за периода 1 януари 2021 г. - 10 октомври 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 10 октомври 2020 г., става ясно от цифрите в сайта на ЕСО. Последните измервания за периода 1 януари 2021 г. - 3 октомври 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 3 октомври 2020 г. показваха повишение от 56,28 на сто.

Подобни статии