Пускат туристи в ловната хижа на Фердинанд

Във вековната гора е най-голямата популация на балканска дива коза

Дворецът Саръгьол е построен от дърво.

Туристи ще могат да посещават ловната хижа на Фердинанд Саръгьол, след като бъде обявена за недвижимо културно наследство.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев изпрати заявление до министъра на културата за определяне статута й като обект на недвижимо културно наследство, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Тя попада в границите на националния парк "Рила", в който горите, земите и водните площи са в режим на изключителна държавна собственост. Имотът е предоставен за управление на МОСВ със заповед на областния управител на област София от февруари т.г. Той се намира в непосредствена близост до защитената територия "Централен Рилски резерват".

Дворецът Саръгьол представлява обширна дървена сграда, използвана като ловна хижа от царете на Третото българско царство. Построен е от цар Фердинанд I между 1912 и 1914 година. След 1946 г. Саръгьол е национализиран, ремонтиран и съхранен в автентичния си вид. Стилът е съчетание на възрожденска и алпийско-европейска архитектура. Гората около имота е вековна и уникална със своята автентичност, състав и възраст, се посочва в съобщението. Хижата е подстъп до ядрото на най-голямата популация на балканска дива коза в страната, а в непосредствена близост са едни от най-съхранените и запазени местообитания на глухар и кафява мечка. Тези видове, които са вписани в Закона за биологичното разнообразие, са индикатори за състоянието на горите и критерий за висока стойност на биологичното разнообразие в тях, отбелязват от МОСВ. "Съчетаването на историческото значение на обекта с уникалния ландшафт и богатото биологично разнообразие в района предпоставя да бъдат положени необходимите грижи за съхраняване на хижа Саръгьол, посочва в писмото си до министъра на културата министър Асен Личев, цитиран в съобщението.

МОСВ предвижда хижата да бъде функционално обособена като научно-координационен център за обмяна на опит и провеждане на обучения между експерти от системата на министерството и учени, занимаващи се с изследване и мониторинг на биологичното разнообразие. С полагане на необходимите грижи в активния летен сезон сградата може да стане достъпна и за посещения на туристи с културно-познавателна цел. Предстои от Министерство на културата да бъде преценена възможността за извършване процедура по идентифицирането на хижа Саръгьол като недвижима културна ценност.

Подобни статии