Работодатели искат по 70 лв. на мегаватчас компенсация

Атомната централа с 1,31 милиарда свръхпечалба за първите 6 месеца на 2021 г.

Скъпият ток е качил разходите с около 3 млрд. лв. от началото на годината на бизнеса и останалите небитови абонати, сред които са болници, детски градини и други обекти в страната. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Във връзка с високите цени на електроенергията на световния пазар от работодателската организация с писмо до служебното правителството поискаха да одобри компенсация от по 70 лв. на мегаватчас за бизнеса. Утвърдената от кабинета мярка трябва да важи в периода 1 октомври 2021 г. до 31 март 2022 г.

Според работодателите в целия си обем нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на електроенергия в България от 840 млн. лева е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. От АИКБ припомнят, че изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 55,01 лв./МВтч при нетна електрическа енергия 15 601 067 МВтч и прогнозирайки общо необходими приходи в размер на 858,22 млн. лева с възвращаемост 59,603 млн. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за четвъртото тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. общо 8,3 тераватчаса, от които 1,87 ТВтч са за регулиран пазар, а 6,43 ТВтч са за свободния пазар допълнителният нетен резултат (над заложената възвращаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева.

Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно за изминалия месец срещу предоставените разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление.

В текста се припомня, че от началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 лв./МВтч. Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар - за четвърто тримесечие на 2021 г. (164,65 евро/МВтч) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро/МВтч и 90,20 евро/МВтч съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв./МВтч.

От юли КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода до 30 юни 2022 г. е в размер на 119,00 лв./МВтч.

Следователно всеки небитов потребител ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв./МВтч над официалните разчети на регулатора.

Подобни статии