Разбиха фабрика за докторантури

Началникът на НВУ алармира за случая "Венелин Терзиев"

Венелин Терзиев

Дипломиран учител по химия се превърна в Остап Бендер на българското висше образование, след като само за няколко години представи четири дисертации и над 1600 научни публикации и с главозамайваща скорост се изстреля до званието „професор”. През тези години той успя да причини главоболия на няколко ректори на висше учебно заведения у нас.

Става дума за Венелин Терзиев, за когото през юли 2021 г. министър Николай Денков възлага на Комисията по академична етика проверка за плагиатство и антиплагиатство в дисертациите му.

Венелин Кръстев Терзиев е роден през 1970 г. в Севлиево. През 1996 г. той завършва бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас с химическа специалност „Технология на полимерите” и научна степен „магистър”. А на следващата година придобива и учителска правоспособност по химия. Според биографията му следват няколко завършени курсове за професионална квалификация в Стопанска академия Свищов, Технически университет – Габрово, и Русенския университет „А. Кънчев”. Въпросните квалификации са по английски език, компютърна грамотност, педагогика – андрагогика и психология на общуването с етнически групи, счетоводство и контрол, системи за управление на качеството, ефективно управление на персонала на фирмата. Въпросните квалификации са добити само за три години, в периода 1996-1997 г. Наред с това в периода 2000-2002 г. Терзиев придобива и квалификации от университети в Лисабон, Португалия, Комотини, Гърция, Букурещ, Румъния и Великобритания.

От 2012 започва зашеметяващата научна кариера на Венелин Терзиев. През 2014 г. той защитава едновременно две докторски степени: по политическа икономия в Свободен университет Варна и по национална сигурност в Националния военен университет във Велико Търново. А на следващата година защитава дисертация и получава научната степен „доктор” и по социално осигуряване в Стопанската академия в Свищов.

Трудовата кариера на Венелин Терзиев също е доста интересна. Започва като главен специалист в отдел по заетостта и началник на бюро по труда във Ветово. След това заема длъжностите: началник на Регионалната служба по заетостта в Русе, зам.-изпълнителен директор на Националната агенция по заетостта.

В началото на XXI век той заема длъжността изп. директор на фирмата „Скални материали“ и издател на вестник „Форум”.

Фирмата му участва в строителни дейности на територията на Великотърновския университет. През 2018 г. „Скални материали” запорира сметките на ВТУ заради неплатени задължения в размер на 80 хил. лв. За да не фалира университетът, се наложи държавата да се намеси и да осигури средства на търновския ВУЗ.

През 2012 г. името на Венелин Терзиев отново изплува в грандиозен скандал, свързан с областната болница във Велико Търново. При извършено прокурорско разследване по сигнал е било установено, че инж. Терзиев е бил назначен от тогавашния болничен шеф д-р Людмил Гецов за зам.-директор на болницата с работно време два часа на ден. По същото време, докато Терзиев е зам.-шеф, управляваната от него фирма печели обявените обществени поръчки за строително-ремонтни работи в болницата. Едва ли е необходимо да се коментира крещящият и противозаконен конфликт на интереси. Разследващите са установили, че от поръчките на здравното заведение са били нанесени вреди в общ размер надхвърлящ 93 хил. лв.

През 2015 г. започва и сериозната и зашеметяваща „научна” кариера на дипломирания учител по химия. Тогава той е назначен за професор по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” в Русенския технически университет. А още на следващата година „чудото на българската наука” вече е професор и в направлението „Национална сигурност” в Националния военен университет във Велико Търново.

„Посочените тематични направления очертават широк кръг на научните интереси на кандидата. Изследваните проблеми са актуални. В публикациите се демонстрира отлична теоретична подготовка и ерудирано позоваване на релевантната научна литература в България и в чужбина”, пише в рецензията за кандидата за заемане на академичната длъжност „професор” в НВУ Венелин Терзиев. Рецензията е изготвена от проф. д-р Маргарита Богданова, ръководител на катедра в Стопанска академия Свищов. Наред с трите професорски титли, дипломираният учител по химия е обявен и за член-кореспондент на Руската академия по естествознание. В официалния руски Портал на докторантите и аспирантите се отправя предупреждения, че въпросната „академия” всъщност е една от над стоте псевдонаучни частни формирования, които раздават фалшиви дипломи за професори и член-кореспонденти.

През 2019 г. комисия експерти от Министерството на образованието и науката прави проверка на Русенския университет и Националния военен университет. Предмет на проверката е спазването на изискванията по процедурите за заемане на академичната длъжност „професор” от Венелин Терзиев. След проверката експертите обявяват, че по отношение на процедурата не са били констатирани нарушения. „При изследване на 4-те дисертационни труда на Венелин Терзиев (един за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и три за придобиване на научната степен „доктор на науките” в 4 различни висши училища), чрез прилагане на системата за откриване на плагиатство Strike Plagiarism е установено, че във всеки следващ дисертационен труд на Венелин Терзиев процентът автоплагиатство се увеличава. Авторът на четири дисертации има изключително впечатляващото количество от 4000 цитати, което в сериозната наука е белег за по-голяма степен на научност на изследването.

Проверката на МОН обаче по категоричен начин установява, че една голяма част от тези цитати обаче са автоцитати.

След придобиване на научните звания „професор” Венелин Терзиев чете лекции в три висши учебни заведения: Висшето училище по пощи и телекомуникации – София, Технически университет – Русе, и Национален военен университет – Велико Търново.

Днес той все още има отношения с НВУ, които обаче далеч не са прекрасни. Началникът на военния университет, бригаден генерал Иван Маламов е изпратил сигнал до МОН, МО, президента, ДАНС и Военна полиция.

Причината са два доклада на Терзиев, които той е представил на научни форуми в Истанбул и Владивосток. Докладите са написани в съавторство и засягат образованието на курсантите в НВУ и за психологическите аспекти и причините, които довеждат до тяхното напускане. „Г-н Терзиев си е позволил да публикува доклад и е намесил името на НВУ. Аз като началник не съм съгласен с това. Тези неща са притеснителни и трябва да се вземат мерки”, заявява ген. Маламов пред БНР. Поради спецификата си информация от Военния университет може да се дава само след разрешение на неговия началник, които пък на свой ред трябва да има разрешение от ръководството Министерството на отбраната. В този смисъл намесата на името на НВУ, още повече в научен форум извън България, е абсолютно недопустимо.

Бригаден генерал Маламов е разпоредил проверка за цялостната дейност на Терзиев. Който като че ли не е особено притеснен от това, тъй като в момента едновременно тъче на три стана: преподавател във Военна академия, изп. директор на „Реставрация” ЕАД в Министерството на културата и главен научен секретар на русенска болница. През 2020 г. тогавашният министър на културата Боил Банов награждава Терзиев с почетна значка „Златен век” за значимия му принос в развитието и популяризирането на българската култура.

Междувременно скандалите около името на Венелин Терзиев все повече имат и леко политически привкус. В информация, публикувана в русенския в. „Утро“, се съобщава, че спечелването на конкурса за професор в Русенския технически университет се дължи в голяма степен на благословията на Божидар Лукарски, който по това време е министър във второто правителство на Бойко Борисов. Също така се говори, че Терзиев е помогнал на български политици да се сдобият с докторантури, без дори да знаят темите им.

Подобни статии