Разходите за превенция на заболяванията на глава от населението в България са 34 евро, докато в страните от ЕС са 89 евро според анализ

Разходите за превенция на заболяванията на глава от населението в България са 34 евро, докато в страните от ЕС са 89 евро, каза по време на дискусия Лука Чичов, съпредседател на Здравния комитет към Американската търговска камара. Докладът е изготвен от Камарата и показва текущото състояние на българската здравна система и необходимостта от дългосрочни инвестиции.

В последните 20 години здравната система отбелязва осезаем напредък, въпреки тиражирани други мнения, каза Чичов и посочи, че разходите на глава от населението за здравеопазване за 15 години са се повишили с повече от три пъти. Има различни показатели, показващи напредъка, какъвто е продължителността на живота, но има и още за достигане до средните европейски нива. По думите му, трябва да се обърне внимание на параметрите, в които България изостава спрямо европейските нива, като един от тях е предотвратимата смъртност - преждевременна смърт, която може да се избегне чрез навременни здравни грижи. В страната ни намалява броят на общопрактикуващите лекари, кадрите са разпределени неравномерно, близо 300 лекари ежегодно напускат страната, високо е нивото на преките плащания от страна на пациента - 39.3 на сто, което нарежда страната ни на четвърто място в ЕС след Кипър, Гърция и Латвия по този показател.
Близо 10 на сто от БВП трябва да бъдат заделени за здравеопазване, по-ефективно да бъде разпределението на средствата и да има проследяване на разходите, да има иновативно финансиране, да се инвестира в превенция и скрининг, да се изготви национална стратегия за борба с рака и реално функциониращ регистър, да се създадат програми за стимулиране на млади медицински кадри, да се подобри извънболничната помощ, както и да се въведе реално дигитално здравеопазване, се препоръчва още в доклада. Публично-частните партньорства може да доведат до правилните стратегически инициативи за подобряване на ефективността и качеството на здравните грижи, каза още Чичов.
Организатори на дискусията "Инвестиции в здравеопазването" са партньорите в инициативата "Заедно за повече здраве" - Българският лекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.

Подобни статии