Ръководството на българския баскетбол заседава виртуално утре

Ново виртуално заседание ще проведе Управителният съвет на БФБаскетбол. То ще се състои на 19 ноември от 11:00 часа.

Дневен ред:

1. Утвърждаване на процентно разпределение за оценка на степента на изпълнение на утвърдените критерии и показатели от баскетболните клубове за дейността им през 2019 година (докладва Красимира Петрова);

2. Приемане на промени в Правилата на НБЛ (докладва Сандра Велчева);

3. Приемане на допълнение към Правилата на ББЛ (докладва Георги Глушков);

4. Приемане на Дисциплинарен правилник на ББЛ и създаване на комисия за прилагането му (докладва Георги Глушков);

5. Приемане на БК за нови членове на БФБ (докладва Елеонора Рангелова);

6. Утвърждаване на проект до ММС за кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2021 година - (докладва Георги Глушков);

7. Утвърждаване на проект до ММС за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на спорта за хора с увреждания за 2021 -(докладва Елеонора Рангелова);

8.   Разни (докладва Георги Глушков).

Подобни статии