Само шест сигнала за нарушение на трудовите права на работещите от разстояние

В Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/ от началото на 2020 година до август 2021 година са постъпили само шест сигнала за нарушения на трудовите права на работещите от разстояние, каза служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на парламентарния контрол.

Анализът на контролната дейност показва, че нарушенията при извършването на работа от разстояние са свързани с неспазване на изискванията за осигуряване на работно, техническо и друг вид оборудване, регламентиране на условията и реда за извършване и отчитане на работа, в т.ч. и на работното време, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За всички констатирани нарушения са приложени съответните принудителни административни мерки, каза министърът.
По думите на Гълъб Донев, България е държавата, която има една от най-детайлните регулации по отношение на работата от разстояние в ЕС. Той допълни, че законодателството ни е в синхрон с европейските стандарти, защитава правата на работещите от разстояние по адекватен начин и се развива в отговор на предизвикателствата в областта на труда.
От думите на министъра стана известно, че е възможно да бъдат направени и допълнителни промени в Кодекса на труда в отговор на новите предизвикателства.
Гълъб Донев отбеляза наличието на резолюция на Европейския парламент за т.нар. "право на изключване"- извън работното време на работниците и служителите да бъде позволено да изключват цифровите устройства, без да се сблъскват с последствия от това. Резолюцията обаче не задължава това да бъде въведено в националното законодателство.
Според министър Донев ние имаме детайлно уредно законодателство за работното време и почивките, което трябва да се спазва и от работниците, и от работодателите.
Той припомни, че у нас работата от разстояние е уредена още през 2011 г. в Кодекса на труда, като работодателят е задължен да осигури консумативите и техническата поддръжка на работното място, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Той може да посети и работниците вкъщи, като предварително ги уведоми за това.

Подобни статии