Сеят по-малко жито

Площите с жито са с една трета по-малко в края на октомври спрямо същия период на миналата година. Това сочат данни на Министерството на земеделието, храните и горите.

Към момента са засети 418 728 хектара, което е с 33,1% надолу спрямо 625 796 хектара година по-рано.
Още по-голямо е изоставането при ечемика, който е с почти 40 на сто-малко като площи и заема едва 40 909 хектара. Площите със засятата ръж са с 27% по-малко, тази култура заема 2159 хектара, а третикалето 4613 хектара, но и при него залагането за следващата година изостава с 22,3 на сто. В същото време обаче засетите площи с маслодайна рапица са с 10,4% повече на годишна база, съобщават от МЗХГ.
Междувременно стана ясно, че масивите с пшеница в Добричкия регион за новата стопанска година вече достигат около 313 000 декара. Очаква се полетата с пшеница да достигнат около 1 200 000 декара, съобщават от областната дирекция „Земеделие“ към края на октомври.

Подобни статии