СЕМ допуска Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров до третия етап от конкурса за генерален директор на БНР

Съветът за електронни медии (СЕМ) допуска Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров до третия етап на обявената процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио (БНР), съобщават от СЕМ.

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ. На 25 октомври от 10:00 ч. е Милен Митев, от 14:30 - Митко Димитров. На 26 октомври от 10:00 ч. е Иво Тодоров.
СЕМ не допуска до изслушване кандидатите Жени Гаджалова и Светослав Костов.
Съветът е приел и правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта на медийния регулатор.
На 4 август СЕМ прие оставката на Андон Балтаков като генерален директор на БНР. За временно изпълняващ длъжността СЕМ избра Милен Митев.

Подобни статии