Столична община ще иска държавни компенсации заради "Топлофикация"

Столичният общински съвет прие доклада за възлагане на „Топлофикация София" ЕАД да проведе преговори с цел компенсиране на увеличените разходи на дружеството вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии през 2021 г.

Топлофикационното дружество ще проведе преговори с цел компенсиране на увеличените си разходи заради значителния ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии през тази година.

Ще бъде излъчен преговорен екип, който заедно с дружеството да проведе срещи с отговорните институции - Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг и "Булгаргаз".

Подобни статии