Студенти искат по-евтини наеми за общежитията за март и април

Националното представителство на студентски съвети призова ректорите на вузовете да намалят наемите на общежития през март и април. Те настояват за това с оглед на продължаващото дистанционно обучение в университетите.

„През февруари и март болшинството студенти не са обитавали своите общежития. Тенденцията ще остане без промяна и през месец април с оглед обстоятелството, че противоепидемичните мерки са удължени до края на месец април. Предвид създалата се ситуация, ние се обръщаме към Вас с предложение да бъдат предприети действия за намаляване с 50% наемите за общежития за месеците март и април за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които ползват студентско общежитие към висшите училища , както и тези, ползващи общежитията към „Студентски столове и общежития” ЕАД“, призоват в своя позицията НПСС.

Те припомнят, че при преминаването към дистанционна форма на обучение в началото на година голяма част от учащите са освободили общежитията си за периода, който издадената заповедта на министъра на здравеопазването обхваща. Тогава голяма част от висшите училища бе взето решение за намаляване наемите на студентските общежития, което намираме като навременна и необходима мярка, за да бъдат подпомогнати студентите и техните семейства.

Позовавайки се на тази практика и вземайки предвид последните заповеди на здравния министър, с които се преустановява присъственият учебен процес във висшите училища от Националното представителство на студентските съвети отново апелираме за облекчение в сумата, която студентите заплащат като месечен наем.

„Мотивите ни за този апел са следните – на първо време, епидемиологичната обстановка в страната създаде затруднения за младите хора и техните семейства. Някои от тях останаха без работа или със силно занижени доходи. На следващо място, дистанционната форма на обучение създаде предпоставки за освобождаване на студентските общежития от болшинството студенти. Към момента по-голямата част от тях остават необитавани, а предвид идната дистанционна сесия, обстановката няма да бъде променена. Ето защо намаляването на наема за студентите би било жест на солидарност към студентската младеж и се явява необходимост от гледна точка на създалото се положение“, посочват от НПСС. От там са на мнение, че обучаващите се във висшите училища имат право да ползват този вид облекчение, което е логично продължение на общите мерки, които се вземат от държавата.

Подобни статии