Студенти от седем университета започват платени стажове в Българската телеграфна агенция по програмата на МОН "Студентски практики"

Студенти от седем университета започват платени стажове в Българската телеграфна агенция по програмата на Министерството на образованието и науката /МОН/ "Студентски практики - фаза 2".

Радостно е, че имаше много кандидати за 21 направления, които обяви БТА, като кандидатстваха около 100 студенти, а 28 от тях са одобрени, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев при представянето на стажантската програма, което се състоя в Националния пресклуб на агенцията.

Той обясни, че студентските стажове в БТА са в 21 направления - за репортери в различните информационни емисии на агенцията, за преводачи, графични дизайнери, за маркетинг, счетоводство, видео журналисти, фоторепортери, за стажанти в "Справочна информация" и други. От одобрените студенти за стажовете в БТА - по седем са студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и от Нов български университет, четирима са студентите от Тракийския университет в Стара Загора, по трима са студентите от Техническия университет в София и от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", а по двама са студентите от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ и от Националната художествена академия /НХА/.

От университетите първи ще започнат стажовете си студентите от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и от НХА. Те ще започнат от 18 октомври и са с напълно оформени документи. Ментори ще им бъдат Станимир Савов - кореспондент на БТА в Шумен, и Данаил Алексиев - художник в БТА. За специалността, която ще води Алексиев - "Графичен дизайн", има най-голям интерес от страна на студентите, съобщи Кирил Вълчев. Той отбеляза, че са необходими дизайнери на БТА, защото се подготвя новият сайт на Агенцията, а вече се възстанови и списанието ЛИК. Практиките ще приключат до април 2022 г.

Кирил Вълчев разказа на студентите, че самият той е дошъл в БТА през 1993 г., като студент в специалността "Право", и отбеляза, че огромна роля за развитието им ще имат менторите по програмата, които са от БТА. "Българската телеграфна агенция е едно място, в което оценките са на заден план, тях ги няма, тук са просто фактите - какво се случва, каква е истината, тук няма лъжа. Сигурен съм, че няма да си тръгнете от БТА, дори да работите нещо друго, защото завинаги сърцата ви ще останат на това място", с тези думи се обърна към студентите генералният директор на БТА. Той изрази увереност, че много от студентите ще останат на работа в БТА и ще имат възможност за кариерно развитие.

Проектът "Студентски практики" на МОН е финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", а основната му цел е осигуряването на допълнително практическо обучение на студентите в реална работна среда, каза Марина Гагова - координатор на проекта от МОН. Тя отбеляза, че по проекта студентите имат възможности за по-голяма реализация, както и да се докоснат практически до различни професии. "Високо оценяваме включването на БТА като обучаваща организация по проекта, а в годините Агенцията се е доказала като авторитет и не престава да се стреми към най-високите стандарти в журналистиката", заяви Гагова. Тя приветства студентите, избрали стажове в БТА, защото по този начин може да се докоснат до най-добрите журналисти в гилдията, а Агенцията да избере сред тях свои кадри.

Заместник-генералният директор "Информационна политика" в БТА Евгения Друмева разказа на студентите, че и тя е дошла в Агенцията заедно с други студенти. "Направили сте много добър избор, идвайки в БТА, защото в нея има различни информационни дирекции, в които имате възможност да се развивате като журналисти", каза на студентите Евгения Друмева. И добави, че е научила в БТА "базата на стандартите в журналистиката".

"БТА е митологично място в българската публична среда, беше такова място преди 10 ноември още, защото тук имаше един друг режим на свободата на словото и на достъпа до информацията от целия свят. БТА продължи да бъде митологично място и след 1989 г., а и досега, защото започна да запълва един друг голям дефицит - този за достоверността. В последните десетилетия, по цял свят, има изключително сериозен риск от фалшиви новини, от постистина, от хибридни войни", каза доц. Георги Лозанов - директор на дирекцията "Знание и култура - ЛИК" в БТА. Той сподели на студентите, че преподава от 1984 г. - в Софийския университет, но и в други университети, и се е уверил, че "работата с образи и думи е първо занаят, но от него може да се направи и творчество". Занаятът се учи с чиракуване, а студентските стажове също са едно чиракуване, отбеляза доц. Лозанов. Той изрази увереност, че скоро от тези стажове ще "излязат майстори в професията".

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Георги Вълчев заяви, че БТА отдавна се е утвърдила като институция в комуникацията и добави, че студентите ще могат да придобият много практически знания по време на стажовете.

Заместник-ректорът на УНСС проф. Мирослава Раковска каза, че УНСС, като най-големия бизнес университет в Южна и Източна Европа, предлагат обучение на студенти в шест направления. Едното от тях е направлението "Комуникации и информационни науки", в което са специалностите "Журналистика" и "Медии и икономика", като втората от тях се радва на голямо търсене от кандидат-студентите.

Представителите и на другите университети благодариха за възможността да участват в проекта "Студентски практики" на МОН, чрез който техни студенти ще стажуват в БТА.

На 1 октомври в БТА беше създаден отделът "Обучение и стажове". Ръководител на екипа е Анета Паунска, която ще отговаря за студентските практики и обучителните семинари, съобщи Кирил Вълчев.

Подобни статии