Студенти от УНСС ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация

Студенти от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ ще разработят решение по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация /Besco/, съобщиха от УНСС. Това е първата дейност по споразумението за сътрудничество между асоциацията и УНСС, което е подписано през декември 2020 г.

На откриващата среща проф. д-р Цветана Стоянова - заместник-ректор по институционалното и бизнес сътрудничество в УНСС, е изразила своето удовлетворение от започването на инициативата, която е израз на стремежа на университета да работи по-тясно с бизнеса и да се осигурява по-голяма практическа насоченост на обучението. Тя е благодарила на стартъп асоциацията за съвместната дейност, която ще е полезна и за двете страни.

Председателят на Besco Добромир Иванов и изпълнителният й директор Недялко Дервенков са разказали за мисията на Българската стартъп асоциация да подобрява бизнес средата в България, за предизвикателствата, които срещат по този път, за постигнатите досега успехи и предстоящите им инициативи.

Студентите, които са от специалностите "Международни икономически отношения" и "Индустриален бизнес", ще работят в два екипа, за да направят проучване по актуална тема, която предстои да бъде предложение на законодателна инициатива към българските институции. Тя ще е за възможностите на пенсионните фондове в България да инвестират в алтернативни фондове, включително във венчър фондове, които впоследствие предоставят финансиране на иновативни фирми и стартъпи.

Студентите ще имат месец и половина да направят проучване на добрите практики в областта в страните от ЕС, да обобщят своите анализи и да дадат тяхното виждане за възможностите, предимствата и недостатъците на този подход. Представянето на резултатите от проучването двата екипа ще направят в началото на май.

Подобни статии