Св. Павел сравни милостинята със сеенето на семена

При дарителството лявата ръка да не знае какво прави дясната

На Третата неделя след Въздвижението на Честния кръст Господен, която тази година се пада на 10 октомври, в храмовете се четe Второ послание на Апостол Павел до коринтяните. То е особено актуално в днешния свят, в който има много бедни и болни хора. Прастара мъдрост, пък гласи, че всяко нещо, дадено за благотворителност, Бог умножава поне по десет. По правило хората, които даряват, се радват на здраве, благоденствие, дълъг и смислен живот.

Отивайки сред езичниците на проповед, Свети апостол Павел бил умоляван от другите апостоли да помогне на йерусалимската християнска община, която по онова време преживявала дни на гонения и преследвания от страна на юдеите и дни на глад. Свети Павел помолил повярвалите в Господа Иисуса, между които и коринтияните. За да ги подтикне към по-голяма щедрост и благотворителност, св. ап. Павел сравнява милостинята и благотворителността със сеене на семена. „Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне“. (IIКор. 9:6).

Свойства

Не напразно Свети апостол Павел, движен от Светия Дух, сравнява благотворителността със семе. Защото между свойствата на семето и благотворителността има много общо нещо. И наистина. Семето сеем в земята, а милостинята сеем в ръката на бедняка и нуждаещия се. Сее се едно зърно, а пожънват се сто зърна; дава се един лев на бедния, получаваме стократно. Семето дава плод само когато бъде зарито в земята, а милостинята дава плод, когато се дава тайно. И се прави не с принуждение и огорчение, а доброволно и от любов към Бога и ближните. '”А ти, когато правиш добро дело, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната, за да остане благодеянието ти в тайна; и твоят Отец, Който вижда какво правиш тайно, ще ти въздаде наяве.“ (Матей 6:3-4)
Християнинът е длъжен всякога щедро да сее: и когато е в лишение, и когато е с многочленно семейство, и когато живее в трудни времена. Така е било в древно време, така трябва и сега да бъде. Щедро са сеели първите християни, щедро трябва да сеят и днешните.

Щедрост

Мнозина от коринтските християни послушали съвета и увещанието на апостол Павел - да сеят щедро. Но не са били малцина и тези, които сеели оскъдно - почти никак не давали милостиня под предлог на това, че ще обеднеят. На това Христовият ученик отговаря: „Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело. (2 Кор. 9:8).


Няма извинения за равнодушието

Заповедта за милостинята и ползата от нейното изпълнение е ясно изразена в Светото писание. Докато в света има бедни и нещастни, дотогава на богатите им е длъжност да им помагат. Хората с по-скромни възможности също често прахосват средства за глупости, в това число цигари и алкохол. При все това ние сме хладни и безчувствени към страданията на другите, като се извиняваме с това, че нямаме излишни средства, че имаме големи семейни грижи и задължения, че живеем в много трудни времена и пр. Ами на нашите прабаби и прадядовци да не би да им е било по-леко, но пак са заделяли средства за нуждаещите се в общността - сираци, вдовици, сакати, градили са в най-гладните времена църкви и параклиси.
Не може да ни служи за извинение и това обстоятелство, че времената днес са трудни, та не можем да помагаме на бедните и нуждаещите се. Ако те са трудни за богатите и т. нар. средна класа, то колко по-трудни са за бедните и бездомните, които в майка България стават все повече? Ако в трудните времена положението за болшинството българи става непоносимо, то какво е то за онези, в чийто дом свети само една крушка, защото нямат пари нито за ток, нито за дърва за огрев. „Който има световни богатства - казва Свети Йоан Богослов - и гледа брата си, че има нужда и не му помага, то как ще пребъдва в него Божията благодат?“ (Иоан 3:17).

Подобни статии