Събуждат притежателите на „спящи акции”

Идеята "спящите акции" от масовата приватизация да бъдат раздвижени и активно управлявани стигна до фаза готов законопроект. Собствениците ще трябва да се обърнат към инвестиционните посредници, за да обновят своите данни и да прехвърлят акциите си.

Сметките се водят в централния регистър на „Централен депозитар” АД. Акционерите ще може да прехвърлят акциите си по клиентски подсметки към инвестиционен посредник. Ако това не се направи, то акциите ще станат част от специално създаден инвестиционен фонд, в замяна на което лицата ще получат дялове от фонда. Те ще са равностойни на притежаваните от тях акции. Ако в рамките на 5 години няма интерес, то ще бъде определена парична равностойност на дяловете, която ще може да бъде получена в рамките на други 5 години. Ако и тогава не се предприемат действия, то средствата ще бъдат внесени в държавния бюджет.

В законопроекта се предлагат мерки и по отношение на акциите от масовата приватизация, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар. Тези акционери трябва да се явят пред инвестиционен посредник или пред Централния депозитар за актуализация на данните си. Ако не го направят в рамките на 1 година, средствата им ще бъдат прехвърлени в портфейл, управляван от управляващо дружество, с цел съхранение и управление на тези акции за срок от 5 години. Ако отново няма интерес, след изтичане на 5-годишния срок дружеството ще е задължено да продаде акциите, а паричната им равностойност ще бъде прехвърлена в специална парична сметка. Тя ще бъде на разположение на лицата в срок от още 5 години. Така реално „спящите акционери” ще получат около 11 години, в които да предприемат действия.

 

Подобни статии

 • Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

  Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

  Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език с приетия Закон за българския жестов език. Парламентът прие на второ четене проекта,предложен от Министерския съвет. С него се осигурява безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, признава се културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и се формира нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език, пише в мотивите. Към министъра на образованието се създава Съвет за българския жестов език, който ще се състои от 13 членове.

  47
 • Правната комисия прие на първо четене промените в Закона за извънредното положение

  Правната комисия прие на първо четене промените в Закона за извънредното положение

  Парламентарната правна комисия одобри на първо четене поправки в Закона за извънредното положение, които дават възможност на карантинираните в деня на вота граждани да гласуват. За бяха 14, а 7 бяха против, нямаше въздържали се.

  78
 • НОИ ще може да проверява по служебен път дали сме безработни

  НОИ ще може да проверява по служебен път дали сме безработни

  Няма да е необходимо осигурените лица да представят документи пред НОИ за правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица. Институтът ще има възможност по служебен път да проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, чрез което да определи размера на паричните обезщетения при безработица.

  67