Създаване на средна класа земеделски производители, предлага ИТН

Създаване на средна класа земеделски производители и процеса по забавяне на концентрацията на производствен ресурс, не само земята като такава, са основните цели, които от "Има такъв народ" си поставят по отношение на земеделието. Това обяви Пламен Абровски, ръководител на екипа, който участва в дебата за земеделие, част от днешните коалиционни преговори, инициирани от "Продължаваме Промяната".

Първата мярка за постигане на тези цели е повишаване на конкурентноспособността на земеделските производители, на пазарната им ориентация. За да стане това, секторите "Плодове и зеленчуци" и "Животновъдство" трябва да бъдат извадени "на светло" от сивия сектор. На второ място да се създаде пазар на тези хора, категоризиране на отделните продукти и контрол върху обявения произход на продуктите на пазара. Да се насърчи кооперирането на производители на определен вид продукция. По отношение на пазарите от ИТН предлагат възможността за създаването на общински земеделски магазини, които да прераснат във вериги. В сферата на селското стопанство има над 86 браншови организации и в тази връзка ние имаме необходимост от създаване на закон за браншовите организации, който да ги структурира и да им помага. Преструктуриране на службите за земеделие, които да са полезни за хората, предлагат още от ИТН. Финансирането да минава през гарантирани регионални бюджети и пакети, които да обслужват и по-малките земеделски производители, да се защити статутът на земеделската земя, да се забрани даряването на идеални части от земеделска земя, защото това е начин да се краде земя, предлагат още от ИТН. Не на последно място, с очакването да бъде една от най-конфликтите точки в преговорите, от ИТН предлагат Закон за комасацията на земеделската земя, посочи Пламен Абровски.
За мерки за подобряване на ветеринарномедицинското обслужване и безопасността на храните, настояват от ИТН. Те трябва да са насочени към ваксинациите и промяна на взаимоотношенията ветеринарен лекар - животновъд. Да се отделят контролните от стопанските дейности на БАБХ, а в сферата на горското стопанство да остане само стопанската дейност, за да се разделят отговорностите, предложи Абровски. Според него трябва да започне и стимулиране на пазара за аквакултури, защото той е изключително икономически ефективен. От ИТН ще насърчават цифровизацията в земеделието, което трябва да е много по-амбициозно, смята Абровски.
От ИТН смятат още, че в Националния план за възстановяване и устойчивост е необходимо да се обсъди възможността за рехабилитация на напоителните системи, поне в частта, където се отглеждат плодове и зеленчуци.
"Надявам се, че тук ще успеем да сформираме един много сериозен екип, защото нашето земеделие в момента се намира на кръстопът", посочи Пламен Абровски. "Предстоящият програмен период в рамките на новата ОСП най-вероятно ще бъде последният с финансиране такова, каквото го познаваме. Затова е много важно да помогнем на нашите селскостопански производители да бъдат конкурентноспособни и да работят спрямо пазара. По тази причина програмата на ИТН е фокусирана върху земеделския производител и неговата пазарна ориентация, защото субсидиите са допълващи доходи, но не трябва да бъдат основни, както за съжаление се случваше в последните два програмни периода, обобщи Абровски.

Подобни статии