Тестват месото за антибиотици

Продуктите от животински произход, които са предназначени за консумация от хора, трябва да бъдат изследвани за наличие на остатъчни количества антибиотици или забранени субстанции. Това предвижда проект на наредба, качен за обществено обсъждане.

Изготвянето й се налага заради влезлия в сила Закон за управление на агрохранителната верига. С тази наредба се определят мерките за контрол, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, изискванията към системите за самоконтрол за остатъци на собствениците на животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора. С това се цели високо ниво на защита здравето на потребителите и недопускане на възможността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране.

Подобни статии