Топлите водомери задължителното дистанционни

При монтиране на индивидуални водомери за ползване на топла вода те трябва да са задължително с дистанционно отчитане. За това предупредиха от „Софийска вода“.

Тези промени в законодателството се отнасят само за водомери за топла вода и не отменят задължителното отчитане на консумираната питейна вода по предписанията на МРРБ, информират от дружеството.
Отчитането на топлата и студената вода се извършва всяко тримесечие и минимум веднъж годишно от проверител. Той обикаля адреси по график, обявен във фактурите, които се изпращат, а също и чрез съобщение, поставено на подходящо място - на вратите на етажната или индивидуална собственост. Посочени са точните дата, час и име на проверителя. В крайградски зони съобщенията се слагат на кметства и други установени социални места.
Водомерите за дистанционно отчитане на топла и студена вода не подават автоматично данни до "Софийска вода" АД. Ползвателят сам трябва да уреди преноса на отчетни данни със съответната фирма, от която е закупен уредът, посочват от дружеството.

Подобни статии