Учени обсъдиха съвременните методи за оценка на нематериалното културно наследство

Съвременните методи за оценка на елементи на нематериалното културно наследство е представила чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова пред учени по време на дискусионна среща. Това съобщиха от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките /ИЕФЕМ-БАН/.

В събитието са участвали екипите на проектите "Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство" и "Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ по примерите на общините Балчик, Каварна, Гърмен и Сандански".
Сантова е представила основни принципи и методи за оценка на артефакти и елементи на културното наследство. Очертана е била разликата в подходите за тази оценка, засягаща нормативната база, която е специфична за двата типа наследства, както и начините, по които те се конституират като такива. Разгледана е била и темата за синергията на различните конвенции, за по-доброто съхранение на артефакти и елементи.
Учените са обсъдили и възможните проблеми, които биха могли да възникнат при подготовката за вписване на елементи и артефакти в различните листи на ЮНЕСКО, както и методологичните предизвикателства, с които се сблъскват и възможни решения за тяхното преодоляване.

Подобни статии