Учим едно висше в два университета

Докторантите ще работят три години по научни проекти

Едно висше образование може да се учи в два или повече университета. Това предвижда проект за изменение на Закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от МОН. Според него вузовете ще създават съвместни мултидисциплинарни специалности. Студентите, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини в различни университети.

Първата година от обучението на студента ще се провежда от координиращото висше училище,  а поне половината от целия курс трябва да включва дисциплини, свързани с професионалното направление, в което е открита специалността.  Университетите ще сключват споразумения за съвместно обучение. Те ще могат да издават общи дипломи за завършена образователно-квалификационна степен.  Висшите училища ще използват ресурсите си и академичния си капацитет за подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото, обясниха от образователното министерство. Целта на промените е да се повишат качеството и ефективността на образователния процес.   Условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка и издаването на дипломите ще се уточняват в споразумение.

С друга промяна в закона се дава възможност образователна и научна степен доктор да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта. В същото време те ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. То може да е в пъти над сегашната докторантска стипендия от 500 лв.

Подобни статии