Учители са споделили над 100 добри практики, видеоуроци и презентации в помощ на електронното обучение

Над 100 добри практики, видеоуроци и презентации в помощ на обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ са достъпни на платформата на Министерството на образованието и науката /МОН/ - https://edu.mon.bg/. ">https://edu.mon.bg/. Те са разработени от учители през последните две години, съобщи пресцентърът на МОН.

Идеята на МОН е да събере на едно място разнообразни ресурси, създадени от преподавателите в процеса на онлайн обучение, за могат техни колеги, родители и ученици да ги използват в своята работа.
В общ списък са включени линкове към полезни материали, които вече са публикувани на други места. Освен това МОН събира нови предложения, представени от авторите им под формата на презентации и/или видеоклипове. Първите от тях са достъпни в сайта на МОН. На същото място периодично ще се добавят още добри практики.
Материалите са разделени в пет тематични области: повишаване на ангажираността и мотивацията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда; атрактивни форми за представяне на изучавания материал при онлайн занятия; подкрепа на ученици с ниски резултати; е-обучение за учениците със специални образователни потребности; ефективна организация на работата в онлайн среда на ниво училище или детска градина.
Отделно от това МОН публикува видеоуроци за различни класове и по различни предмети, както и други добри практики.
Електронната банка с ресурси ще продължи да се обогатява с добри практики през цялата учебна година.
Списък с линкове към полезни материали, публикувани на други места, може да се видят също. Събраните до момента новосъздадени ресурси може да се видят в платформата на МОН, на адреса - https://edu.mon.bg/. ">https://edu.mon.bg/.

Подобни статии