УНИЦЕФ: Броят на децата с увреждания в световен мащаб се изчислява на почти 240 милиона

Броят на децата с увреждания в световен мащаб се изчислява на почти 240 милиона, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). Децата с увреждания са в неравностойно положение в сравнение с децата без увреждания по повечето показатели за благосъстоянието на децата, се казва в новия доклад, съобщиха от УНИЦЕФ.

Докладът включва съпоставими в международен план данни от 42 държави и обхваща над 60 показателя за детско благосъстояние - от хранене и здраве през достъп до вода и санитарни услуги до образование и защита от насилие и експлоатация. Наборите от данни са разпределени по вид функционално затруднение и тежест, пол, икономически статус и държава. Изследването ясно показва бариерите, които пречат на децата с увреждания да участват пълноценно в обществата, и как това често води до здравословни проблеми и трудности в социалните отношения.

"Приобщаващото образование не трябва да бъде лукс. Прекалено дълго време децата с увреждания са изключвани от обществото по начин, който нито едно дете не заслужава. Моят личен опит като жена с увреждане потвърждава това твърдение", казва 20-годишната Мария Александрова, млад застъпник за приобщаващо образование в България. "Никое дете, особено най-уязвимото, не трябва да се бори само за основните си човешки права. Имаме нужда правителствата, заинтересованите страни и неправителствените организации да гарантират, че децата с увреждания ще имат равен, приобщаващ достъп до образование", добавя тя.

В сравнение с децата без увреждания, за тези с увреждания е:

- 24 процента по-малко вероятно да получат ранно стимулиране и отзивчива грижа

- 42 процента по-малко вероятно да имат основни умения за четене и броене

- 25 процента по-вероятно да страдат от загуба на тегло и 34 процента - от забавяне в растежа

- 53 процента по-вероятно да имат симптоми на остри респираторни инфекции

- 49 процента по-вероятно никога да не са посещавали училище

- 47 процента по-вероятно да не посещават основно училище, 33 процента по-вероятно да не посещават средно училище и 27 процента по-вероятно да не посещават висше училище

- 51 процента по-вероятно да се чувстват нещастни

- 41 процента по-вероятно да се чувстват дискриминирани

- 32 процента по-вероятно да са обект на тежки телесни наказания

Специфичните изживявания на хората с увреждания обаче се различават значително. Анализът демонстрира, че съществува цял спектър от рискове и възможни последици в зависимост от вида увреждане, местожителството на детето и до какви услуги има достъп то. Това подчертава колко е трудно да се правят обобщаващи изявления относно бариерите пред децата с увреждания и колко е важно да се разработят целеви решения за адресиране на неравенствата.

Достъпът до образование е една от многото теми, разгледани в доклада. Налице е широко съгласие за важността на образованието, но децата с увреждания все още изостават в учението. Според доклада децата, които изпитват затруднения в общуването и в това да се грижат за себе си, е най-вероятно да не посещават училище, независимо от етапа на образование. Броят на децата, които не посещават училище, е най-голям сред децата с множество увреждания и неравенствата се задълбочават още повече, като се отчете и тежестта на увреждането.

УНИЦЕФ работи с партньори на глобално и местно ниво, за да помогне за реализирането на правата на децата с увреждания. Всички деца, включително тези с увреждания, трябва да имат гласност по въпросите, засягащи живота им, както и възможност да реализират своя потенциал и да упражняват правата си.

УНИЦЕФ призовава правителствата да:

  • Предоставят на децата с увреждания равни възможности. Правителствата трябва да работят съвместно с лицата с увреждания, за да гарантират приобщаващи услуги и равнопоставен достъп до образование и да премахнат стигмата в общностите и обществата.
  • Да провеждат консултации с хора с увреждания и да вземат предвид целия спектър от увреждания, както и специфичните потребности на децата и техните семейства, когато предоставят приобщаващи услуги и равнопоставен достъп до качествено образование.

Анализът има за цел да увеличи включването на 1 от 10 деца и млади хора с увреждания по целия свят, като гарантира, че те са преброени, консултирани и взети под внимание при вземането на решения.

Новата глобална оценка на броя на децата с увреждания е по-висока в сравнение с предишните оценки и се основава на по-цялостно и всеобхватно разбиране за уврежданията, като взема предвид функционални затруднения, включително тревожност и депресия.

 

За УНИЦЕФ

Вече 75 години УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират пълния си потенциал. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

Подобни статии