United Group се споразумя да закупи мажоритатен дял в хърватския Optima Telekom

United Group сключи сделка с Hrvatski Telekom и Zagrebacka Banka за придобиването на мажоритарен дял в хърватския оператор Optima Telekom, който предлага широка гама от услуги, свързани с фиксиран интернет и телевизия.

United Group подписа договор за покупко-продажба, за да придобие дяла от 17,41% на Hrvatski Telekom и дяла от 36,90%, притежаван от Zagrebacka Banka.

Сделката е логична стъпка в ангажимента на United Group да предоставя телекомуникационни услуги от най-ново поколение на хърватските потребители.

United Group инвестира 130 милиона евро за модернизиране на мобилната мрежа на Telemach Hrvatska, за да подобри качеството, да разшири покритието и да предложи пълно 5G изживяване.

Също така инвестира 100 милиона евро за изграждане на модерна оптична мрежа, която вече предлага на хърватски клиенти фиксирана телефония и супер бърз широколентов интернет със скорост от 300 Mbps до 2 Gbps.

След като сделката бъде завършена, 125 000 абонати на широколентов достъп и 55 000 клиенти на телевизионна услуга, обслужвани от Optima Telekom, постепенно ще се възползват от тези инвестиции и нови модерни услуги, които ще доведат до конвергиране с мобилните услуги и ще подобрят както качеството, така и клиентското изживяване.

Съгласно условията на договора приключването на сделката зависи от промяна в Закона за електронните медии на Хърватия, който понастоящем забранява вертикалната интеграция между платени телевизионни оператори и разпространители. Сделката е обвързана и с одобрението от съответните органи за защита на конкуренцията.

"Това споразумение е стъпка напред в плана ни да превърнем Telemach Хърватия в напълно конвергентен телекомуникационен оператор, предлагащ пълната гама телекомуникационни услуги, включително телевизия – в собствената ни инфраструктура. Понастоящем хърватският парламент преразглежда Закона за електронните медии и сме убедени, че той ще бъде променен съвсем скоро и синхронизиран с практиките в останалите членки на Европейския съюз, което ще ни позволи завършването на тази сделка и добавянето на услуги към богатото ни портфолио в Хърватия", казват от компанията.

Подобни статии