Университети изработиха електронни помагала и тестове за българските училища в чужбина

Висши училища в България разработиха електронни обучителни помагала по български език, история и география за учениците и учителите от българските училища в чужбина. Материалите бяха демонстрирани и обсъдени по време на Втория балкански форум "Стратегии за изучаване на български език в чуждоезикова среда", който бе организиран в Атина от Министерството на образованието и науката, и от българското посолство в Гърция. Това съобщи пресцентърът на МОН.

На събитието са били обменени идеи и опит за обучението по български език в чуждоезикова среда. Сертифицирането на езиковите компетентности по родния език по Общата европейска езикова рамка също е било един от акцентите на дискусиите.
Като добър пример е била посочена мрежата по българистика за обмен на практики, създадена от лектора по български език в Атинския университет Генчо Банев и от преподаватели от българските неделни училища. Първата инициатива на новото обединение е конкурс за есе за студенти и ученици, под името "Брат брата храни", посветен на общата ни история и на общото ни бъдеще.
Учители са споделили, че "по време на пандемията от COVID-19 обучението по български език в Гърция, Сърбия и Хърватия е подкрепяно също чрез българската музика, бродиране и рисуване на шевици, и театър".
Във форума са участвали представители на неделни училища от Гърция, Хърватия, Сърбия и Турция, и на висшите училища в България, които обучават учители по български език в чужбина, лекторът по българистика в Атинския университет, експерти и учители по български език от София, Благоевград и Хасково, представители на Държавната агенция за българите в чужбина, на министерствата на външните работи и на културата - членове на Междуведомствената комисия за българските училища в чужбина, и на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Подобни статии